របៀបដាក់ Supporter ក្នុង Facebook Page

ដោយសារបច្ចេកវិទ្យាចេះតែរីកចម្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ មនុស្សបានប្រើប្រាស់គំនិតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗ ឱ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួលជាងមុន ។ ដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាលែងពិបាកទៀតហើយ​​​ ក្នុងការដាក់ Become a Supporter នៅក្នុង Facebook Page ឬហៅជាខេមរភាសា គឺ ក្លាយជាអ្នកគាំទ្រ ទំព័រ Facebook របស់អ្នកលេង Game ឬ អ្នកបង្កើតមាតិកា ដូចជា ប្រភេទវិឌីអូ​ រឿងខ្លីៗជាដើម​ ។

Become a supporter គេបង្កើតឡើងដើម្បីឱ្យ អ្នកគាំទ្រជួយដល់Creator ទៅតាមប្រភេទ Content ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្ត ហើយគាំទ្រគាត់តាមរយៈបើក Badge មួយនេះដើម្បីផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្ត ។ ដូច្នេះដើម្បីចូលរួមគាំទ្រ តាមរយៈ Become a supporter នៅក្នុង Page បាន លុះត្រាតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន Visa Card or Card ដែលអាចប្រើប្រាស់លុយនៅលើប្រព័ន្ធ Internet បាន ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានប្រើប្រាស់សេវាកម្ម Smartpay របស់ Sim ទូរសព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន Smart ។ 

១/របៀបដាក់ជាមួយ Visa Card or Card ផ្សេងៗ

អ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែបំពេញទៅតាម ព័ត៌មានដែលមានលើ Card ឱ្យត្រូវជាមួយតម្រូវទូទាត់ដូចរូបខាងក្រោម បន្ទាប់មក Button ឱ្យចុច Subscribe បានបើកហើយយើងចុចទៅលើវានោះ បើអ្នកបញ្ចូលបានត្រឹមត្រូវ ការទូទាត់គឺបានរួចរាល់ ។

2/របៀបដាក់ជាមួយ SmartPay

អ្នកទាំងអស់គ្នា​ មិនអាចប្រើប្រាស់ Internet ចេញពី WIFI ដើម្បីទូទាត់តាមរបៀបនេះបានទេ

គឺយើងត្រូវ ប្រើប្រាស់Internet ចេញពី SIM (Mobile Data) តែមួយគត់ ។

បន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នា​បានបើក Mobile data រួចមក ចូលទៅកាន់Page ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា​ចង់ធ្វើការគាំទ្រតាម

រយះ ក្លាយជាអ្នកគាំទ្រក្នុងPage (​ Become a supporter ) ហើយចុចទៅលើButton ពាក្យនោះ វានិងបង្ហាញ

នៅក្នុងចំណុចនេះគឺវាបានបង្ហាញប្រាប់យើងនៅចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងត្រូវបង់ សម្រាប់មួយខែ ហើយបន្ទាប់មកទៀត

យើងចុចទៅលើពាក្យ BECOME A SUPPORTER ដើម្បីបន្តទូទាត់នៅការចំណាយនេះ។

នៅត្រង់នេះគឺយើងអាចរើសយក SmartPay Billing ដើម្បីទូទាត់ការចំនាយជាមួយ Sim របស់យើង ហើយក៏តម្រូវអោយយើងមានលុយក្នុងSim គ្រប់គ្រាន់ចំពោះការចំនាយនេះផង ដែរ ។ នៅពេលយើងចុចលើពាក្យ Add SmartPay billing វាបានទាញយកលេខដែលយើងប្រើចូលមកត្រង់កន្លែងហ្នឹង ហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងចុច Button ដោយប្រើ Smartpay ជាមួយលេខយើងហ្នឹងនោះ​ ការចំនាយគឺរួចរាល់ជាការស្រេច បើសិនជានៅមានចម្ងល់ ឬបញ្ហា អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច Chat ផ្ទាល់មកកាន់Page ឬ Comment ក្រោមអត្តបទនេះ ។

សូមទស្សនាវិឌីអូដែលពន្យល់បន្ថែមការ SmartPay ដោយក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ :

វិឌីអូដែលបានបង្ហាញនៅពេលយើងមិនទាន់មាន Email :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img